Privacy Policy

Privacy Policy

Bij Mannavita vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

A. Privacy en GDPR

Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Mannavita is een bedrijf dat diensten en goederen aan bedrijven (B2B) aanbiedt.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Mannavita. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht bij onze contactpersoon Kate Verhelst op het algemeen telefoonnummer of via kate.verhelst@mannavita.be

Welke gegevens verwerken we?

Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon). Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en de Google Analytics pixel. Gegevens van onze klanten.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Mannavita verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Mannavita gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de websites worden automatisch geanonimiseerd en kan Mannavita niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig. Mannavita verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Bij Mannavita staan alle gegevens die we verzamelen via onze websites op de servers bij onze host, Mink nv. Die zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken zij ook een drievoudige backup. Deze 3 backups staan niet met elkaar in verbinding en 2 ervan worden ook niet in bij Mink, onze host, zelf bewaard. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd

De gegevens die Mannavita zelf beheert zijn de gegevens die wij nodig hebben binnen onze facturatie en leveringssysteem en zijn van buitenaf beschermd door een firewall.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient Mink nv en Mannavita elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Mannavita kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Mannavita verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van Mannavita in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen contacteert u de verantwoordelijke GDPR.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze verantwoordelijke via e-mail. (kate.verhelst@mannavita.be)

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden tenzij deze personen opnieuw toestemming geven. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR. Gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Mannavita bestaat.

B. Contactgegevens

Kate Verhelst

Zuidstraat 10
8560 Wevelgem